Zdjęcia Piotra

Część zdjęć z Tenczyna (13-14.03.2004), pozostałe ze spotkania przymierza. Zdjęcia umieszczone, tak jak otrzymałem. Są tylko przycięte do rozmiarów webowych.

  1. Zdjęcia z Tenczyna (13-14.03.2004)
  2. Więcej zdjęć z Tenczyna
  3. Jasełka