Strona główna > Czytelnia > Wiersz Asi

Asia Zaperty

Bóg jest ucieczką i siłą naszą,
pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

Podaje rękę gdy upadniemy,
spokój wleje w zranione serce.
Miłością otoczy wielką
i w ramionach swoich da schronienie.

Niezmierzona jest łaska twoja Panie i dobroć,
miłość twoja cierpliwa, łaskawa, bezinteresowna,
wspaniała, niezmierzona i niezbadana jak morskie głębiny.
Dobroć Twoja tak wielka jak najwyższe szczyty gór!

Tyś Boże największym Królem i władcą tej ziemi.
Tobie Panie chwałę, cześć i uwielbienie na wieki
niech oddaje każde stworzenie na tej ziemi,
boś ty Panie jest wielki.

 

Wywyższam i uwielbiam Twoje święte imię Panie,
boś Ty jest Bogiem wielkim.
Skruszyłeś Panie moje serce
i wypełniłeś swoim Duchem Świętym.
Wybrałeś mnie spośród wielu.
Pokochałeś swoją wspaniałą i czystą miłością.
Wybaczyłeś i zapomniałeś winy moje.
Świętą krwią swojego Syna zbawiłeś mnie.
Trzymając mocno za rękę prowadzisz
i prostujesz drogi moje.
Zmieniasz i dajesz siłę.
Otwierasz moje oczy bym widziała więcej,
uszy bym słyszała.
W usta moje wlewasz mądrość swoją.
Tobie zaufało serce moje i Tobie cześć oddaję.
Tyś moim Bogiem najświętszym.

 

tekst źródłowy (Microsoft Word)